Voorkom misbruik bij een levenstestament

Voorkom misbruik bij een levenstestament Steeds meer Nederlanders hebben een levenstestament. En dat is maar goed ook. Met deze notariële akte legt u vast wie uw belangen mag behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Veel financiële en ethische problemen kunnen hiermee voorkomen worden. Maar hoe voorkomt u dat de persoon die u aanwijst…

Lees verder