Wij zijn TestamentHulp

Veel Nederlanders hebben inmiddels een testament of levenstestament. Er is echter nog steeds een groep mensen die niets heeft geregeld. Vaak wordt opgekeken tegen de kosten en het gesprek bij de notaris óf wordt gedacht dat het al goed geregeld is door de overheid. TestamentHulp is er om die drempels weg te nemen én mensen goed te informeren over testamenten.

 

Notariële aktes zoals testamenten en levenstestamenten zijn taai van stof en daardoor vaak lastig te begrijpen. En misschien nog wel belangrijker: wat moet u er in op laten nemen? TestamentHulp helpt u hierbij. Het wordt voor u vanzelf makkelijker om keuzes te maken. Een van onze erfrechtspecialisten neemt tijdens een videogesprek uw persoonlijke situatie door. Zij doen dit op een heldere en eenvoudige wijze zodat het voor iedereen te volgen is.

 

TestamentHulp is een landelijke organisatie die samenwerkt met een select aantal notariskantoren. Hierdoor kunnen wij in elke regio een scherp tarief bieden en borgen wij dat de notaris een volledig en actueel testament en levenstestament voor u kan opstellen. Heeft u interesse? Maak dan een afspraak.

Met een testament bepaalt u zelf hoe uw nalatenschap afgehandeld wordt. Hiermee voorkomt u onvoorziene kosten of vervelende situaties voor uw nabestaanden. Bij het opmaken van een testament moet u o.a. over onderstaande zaken een keuze maken:

 • null

  Opvullegaat  

  U bepaalt op het moment van overlijden hoe hoog de erfdelen moeten worden. Dit kan een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting schelen.

 • null

  Renteteller over de vordering  

  Hiermee zorgt u dat de erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende verder wordt verlaagd.

 • null

  Privé Clausule  

  Voorkomt dat de ’koude kant’ er met uw erfdeel vandoor kan gaan.

 • null

  Opeismomenten  

  Oefen zelf invloed uit op de hoogte van de eigen bijdrage als u in een verzorgingstehuis komt.

 • null

  Voogdij  

  Met het aanstellen van een voogd bepaalt u zelf wie de zorg voor uw minderjarige kind(-eren) op zich neemt.

 • null

  Legaat kleinkind(-eren)  

  Hiermee laat u een bedrag na aan uw kleinkind(-eren).

 • null

  Executeur  

  Zorgt ervoor dat uw persoonlijke wensen bij een overlijden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 • Een levenstestament is een volmacht waarin u aan kunt geven hoe u uw zaken regelt als u dat zelf niet meer wil of kan
 • In uw levenstestament kunt u ook een volmacht geven om uw medische zaken te regelen. Voorbeelden hiervan zijn: Behandelverbod of Euthanasieverzoek.
 • In uw levenstestament kunt u ook regelen dat er geen bewind, mentorschap of curatele aangevraagd hoeft te worden.
 • U kunt iemand tijdelijk of permanent aanwijzen.
Wat is een testament?

Met een testament bepaalt u zelf hoe uw nalatenschap afgehandeld wordt. Hiermee voorkomt u onvoorziene kosten of vervelende situaties voor uw nabestaanden. Bij het opmaken van een testament moet u o.a. over onderstaande zaken een keuze maken:

 • null

  Opvullegaat  

  U bepaalt op het moment van overlijden hoe hoog de erfdelen moeten worden. Dit kan een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting schelen.

 • null

  Renteteller over de vordering  

  Hiermee zorgt u dat de erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende verder wordt verlaagd.

 • null

  Privé Clausule  

  Voorkomt dat de ’koude kant’ er met uw erfdeel vandoor kan gaan.

 • null

  Opeismomenten  

  Oefen zelf invloed uit op de hoogte van de eigen bijdrage als u in een verzorgingstehuis komt.

 • null

  Voogdij  

  Met het aanstellen van een voogd bepaalt u zelf wie de zorg voor uw minderjarige kind(-eren) op zich neemt.

 • null

  Legaat kleinkind(-eren)  

  Hiermee laat u een bedrag na aan uw kleinkind(-eren).

 • null

  Executeur  

  Zorgt ervoor dat uw persoonlijke wensen bij een overlijden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wat is een levenstestament?
 • Een levenstestament is een volmacht waarin u aan kunt geven hoe u uw zaken regelt als u dat zelf niet meer wil of kan
 • In uw levenstestament kunt u ook een volmacht geven om uw medische zaken te regelen. Voorbeelden hiervan zijn: Behandelverbod of Euthanasieverzoek.
 • In uw levenstestament kunt u ook regelen dat er geen bewind, mentorschap of curatele aangevraagd hoeft te worden.
 • U kunt iemand tijdelijk of permanent aanwijzen.

Nieuwsberichten